RESPONSIVE DESIGN
MAKER-DEVELOPER ZONE

แหล่งรวม  นักประดิษฐ์  นักพัฒนาฯ และภูมิปัญญาประชาชน  เพื่อสร้างสรร  นวัตกรรม  เพื่อสังคมเป็นสุข  สะดวกสบาย สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร  ทุกคนมีส่วนร่วม  เมืองที่มากกว่าคำว่าเทคโนโลยี 

Read more
LOCAL INVESTOR ZONE

ที่ความร่วมมือจากพลังทุนในท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง  นวัตกรรม  พึ่งพาตนเอง  สร้างความแข็งแกร่ง  ชุมชนแข็งแรง   เติบโตจากภายใน  และพร้อมให้ความร่วมมือกับส่วนบริหารราชการ

Read more
SMART PEOPLE ZONE

พลเมืองอัจฉริยะ   มีสติตื่นรู้  เกษตรผสมผสาน  อัจฉริยะ เกษตรยั่งยืน  พอเพียง  เพียงพอ  ไร้หนี้  ปลอดภัย  มีเงินออม   ช่วยเหลือแบ่งปัน  สร้างสรรจุดเด่นประจำท้องถิ่น  แก้ไขปัญหาชุมชน  เป็นพลังของชาติ

Read more

พลังชุมชนอัจฉริยะ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

การพัฒฯาเมือง  ที่สะท้อนปัญหาจากความเป็นจริงในพื้นที่  การพัฒนาที่ยั่งยืน  ทีละก้าวพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการ   ลดการสูญเสียทรัพยากร  เวลา  และงบประมาณของรัฐ  แผนการพัฒนาเมือง  จึงเป็นไปอย่างยั่งยืน

GET STARTED

แผนการงบประมาณ

แผนการลงทุนพัฒฯาต่อเนื่อง  แบบพึ่งพา  ให้นักลงทุนในท้องถิ่น  หรือระดับประเทศ ผู้มองเห็นโอกาสและให้ความสำคัญกับชุมชนบ้านเกิด   โครงการคนกล้าคืนถิ่น  ร่วมพัฒนาบ้านเกิด  เป็นต้นแบบการพัฒนาทั้งประเทศ

GET STARTED

กลยุทธ์ที่ทุกคนเป็นเจ้าของ

ทุกคนเป็นเจ้าของ   ในฐานะนักพัฒนา  ผู้ผลิต  ผู้ขาย  ส่วนแบ่งผลกำไร  กองทุนเงินออม  มีการควบคุมถูกฏหมาย  โปร่งใส  มีสิทธิ์มีเสียง  ขยายกองทุนได้ใหญ่โต  เพื่อขยายงานด้านบริการ  พร้อมการสนับสนุนจากงบประมาณรัฐ

GET STARTED

เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ

เพราะทุกคนคือประชาชน   เพราะเราเปิดโอกาสให้ทุกคน  ได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น  ความรู้  ความสามารถเฉพาะทาง  ตามประสบการณ์การทำงาน   เราจึงมีที่ปรึกษา  มีภูมิปัญญาพร้อมเพรียงทุกด้าน  ที่จะประสานผ่านออนไลน์

GET STARTED

เครือข่ายผู้ผลิต  เครือข่ายบริการ

เพราะอานุภาพของระบบสื่อสาร  และกรอบความคิดเชื่อมโยงชุมชน  นักคิดนักประดิษฐ์จึงเกิดขึ้นได้ในทุกแห่ง  การกระจายผลิตภัณฑ์  การบริการที่พร้อมภายใน 24 ชม  ต้นทุนบริการจึงต่ำสุด  กำไรสูงสุด  ประชาชนเป็นเจ้าของได้

GET STARTED

รับประโยชน์ปันผล

เพราะเป็นองค์กรแสวงหาความสุขยั่งยืน  ต้นทุนต่ำ  เพื่อกำไรที่เหมาะสม   เพื่อประโยชน์แบ่งปัน    เราให้บริการบนแพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะ   ตอบแทนด้วยการปันผล  และการถือหุ้นชุมชน  ลดการสูญเสียเงินออกนอกประเทศ

GET STARTED
Smart & Sustainable City

สมาร์ทซิตี้   คนสมาร์ท  เมืองสมาร์ท  การเติบโตผสมผสานเทคโนโลยีและความยั่งยืน  เราจึงต้องคิด และลงทุนเป็นขั้นตอน  เพื่อความสำเร็จ  ความสุข  ความสะดวกสบายของชุมชน 

VIEW OUR PLANS

เขตทั่วประเทศ

ก่อตั้งแล้วจังหวัด

นักพัฒนาจิตอาสา

SUCCESSFUL
PROJECTS

This is one of the things
we do best 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

LEARN MORE

Meet Professional Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Client Testimonials

Don’t take our word for it – here’s what our clients say:

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before

John Doe

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before

John Doe

Company name

Do you sometimes have the feeling that you’re running into the same obstacles over and over again? Many of my conflicts have the same feel to them, like “Hey, I think I’ve been here before

John Doe

Company name

Our Team

There are number of instructions to be followed at the time of refilling an inket cartridge. So whenever your printer ink runs dry you need to follow the below steps for inkjet cartridge refill.

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

Team Member

Job Title

5,874 total views, 10 views today